Z cyklu: zmiany, zmiany…

Od 2016 r. zgłoszenia siebie i rodziny do Ubezpieczenia Społecznego i Zdrowotnego już w momencie zakładania firmy.
Z dniem 1 stycznia 2016 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Jej celem jest uproszczenie procedury wykreślania i dokonywania sprostowań wpisów przedsiębiorców w CEIDG. Nowelizacja umożliwi zgłoszenie siebie i swojej rodziny do ubezpieczenia społecznego i/lub zdrowotnego już w momencie zakładania własnej firmy.
Nastąpi ograniczenie zakresu danych we wniosku przy zawieszeniu działalności gospodarczej. Inna zmiana będzie polegać na nałożeniu obowiązku posiadania tytułu prawnego do nieruchomości, których adresy podlegają wpisowi do CEIDG. Ustawa umożliwi również rezygnację z wpisu w CEIDG tym osobom, które, mimo że dokonały wpisu, nie podjęły się prowadzenia działalności gospodarczej. Informacja o „rezygnacji” będzie przekazywana do innych rejestrów zintegrowanych z CEIDG, m.in. ZUS, GUS, urzędów skarbowych.

Posted in Aktualności.