Samochody osobowe z „kratką” znowu bez VAT!

Ku zadowoleniu przedsiębiorców, na zakup auta z kratką, znowu przysługuje prawo do odliczenia całego VAT (pod pewnymi warunkami).

Dodatkowo, można odliczać cały VAT od niektórych towarów montowanych w pojazdach i usług z tym związanych.

„Podatnicy mogą odliczać cały VAT od wydatków na samochody osobowe, jeżeli pojazdy te wykorzystywane są wyłącznie do działalności gospodarczej. Co istotne – o tym, czy pojazd jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej, nie decyduje faktyczny sposób jego wykorzystywania. Pojazd może bowiem służyć wyłącznie celom firmowym, ale w związku z niespełnieniem ustawowych warunków będzie on uznawany za wykorzystywany do tzw. celów mieszanych (firmowych i prywatnych) i w konsekwencji VAT od wydatków na taki pojazd będzie podlegał odliczeniu w ograniczonym zakresie.

Samochody osobowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, gdy sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą (art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT).”

Żródło:Dodatek nr 8 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych

Posted in Aktualności.