PIT 2020 – terminy, ulgi i zmiany

Nowa skala podatkowa, nowe koszty uzyskania przychodu za 2019, nowa kwota wolna, ulga bez PIT dla młodych do 26 roku życia – te i więcej zmian będą obowiązywać przy rozliczeniu podatku w 2020 roku.

PIT 2020 – terminy. Do kiedy złożyć zeznanie podatkowe PIT?

Roczne zeznanie podatkowe należy złożyć w terminach od 15 lutego do:

 • 2 marca 2020 roku (poniedziałek) > PIT-28
 • 30 kwietnia 2020 roku (czwartek) > PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39.

Urzędy mają 45 dni na zwrot nadpłat. Co ważne, deklaracje przesłane przed terminem 15 lutego będą uznane za złożone od 15 lutego. Oznacza to, że nawet jeśli podatnik złoży swój PIT wcześniej, to termin zwrotu nadpłaty będzie liczony od 15 lutego.

Zmiany w PIT 2020. Zeznania za 2019 rok

 • nowa skala podatkowa – obniżka do 17,75% i 17% w 2020 (uwaga, dopiero od 2020 r. podatek będzie wynosił 17%. W 2019 r. podatek PIT wynosi co do zasady 17,75%),
 • nowe koszty uzyskania w PIT za 2019
 • nowa kwota wolna w PIT za 2019 rok
 • zerowy PIT – ulga bez PIT dla młodych do 26 roku życia
 • ulga termomodernizacyjna w PIT za 2019 (2020) – ocieplenie domu
 • dodatkowe odliczenia w PIT od dochodu – darowizna na oświatę
 • indywidualny mikrorachunek w urzędzie skarbowym do rozliczeń podatkowych PIT
 • brak oświadczeń o rozliczeniu kwartalnym i zasadach uproszczonych płacenia zaliczek (począwszy od 2019 r. zaliczki płacić można w dowolnej formie – decydująca jest wola podatnika)
 • zmiany w rozliczeniach sprzedaży produktów roślinnych nieprzetworzonych przemysłowo
 • Pracownicze Plany Kapitałowe – bez podatku po stronie pracownika, kosztem po stronie pracodawcy
 • zmiana zasad rozliczania straty podatkowej PIT za 2019 (2020)
 • danina solidarnościowa 4% – nowy III próg podatkowy dla najbogatszych
 • zmiany w rozliczeniach sprzedaży nieruchomości i praw do nieruchomości
 • zmiany zasad opodatkowania zarobków z zagranicy za 2019 r. Nowe obowiązki PIT – Austria, Słowenia
 • podatek EXIT-TAX 2019 (2020) – podatek od niezrealizowanych zysków
 • IFT-1 i IFT-2 – dodatkowy warunek dla stosowania zwolnienia z podatku dla nierezydentów
 • waluta wirtualna – podatek PIT za 2019 (2020) – kryptowaluta, nowe zasady rozliczenia sprzedaży i ustalenia dochodu
 • IP Box niższy podatek PIT 5% – ulga dla działalności twórczej
 • zmiany w rozliczaniu amortyzacji i kosztów użycia samochodów w firmie
 • koszty pracy własnej rodziny w działalności przedsiębiorców (Do kosztów podatkowych w firmie zaliczać można ustalone na podstawie zawartych umów – wypłaty na rzecz najbliższej rodziny)
 • Split payment. Przy dokonywaniu płatności za nabyte towary lub usługi (zaliczane do kategorii produktów i usług wrażliwych), dla których jednorazowa kwota transakcji przekracza 15.000 zł, podatnicy począwszy od listopada 2019 r. są obowiązani zastosować mechanizm podzielonej płatności.
 • Biała lista podatników VAT i jej skutki w podatku PIT – (od 1 września 2019 r. weryfikacja konta bankowego kontrahenta VAT, będącego przedsiębiorcą odbywać się powinna na podstawie wykazu – białej listy VAT. Począwszy od 2020 r. podatnicy, który dokonają płatności z pominięciem rachunku wskazanego na liście, gdzie łączna wartość płatności z tytułu transakcji przekroczy 15.000 zł, nie będą uprawnieni do rozliczenia zapłaconych kwot jako koszty uzyskania przychodów).

Ministerstwo wycofuje się z obietnic. E-PIT-y już nie dla przedsiębiorców

Ministerstwo Finansów od wielu miesięcy obiecywało, że od 15 lutego 2020 r. na portalu podatkowym w usłudze Twój e-PIT swoje wstępnie wypełnione zeznania podatkowe miały znaleźć nie tylko osoby pracujące na umowach o pracę czy umowach cywilnoprawnych oraz osoby zarabiające m.in. na giełdzie, ale także przedsiębiorcy.

Resort ostatecznie wycofał się z tej zapowiedzi, w uzasadnieniu tłumacząc decyzje „wprowadzonymi w ostatnim czasie zmianami w otoczeniu legislacyjnym, które nie zostały przewidziane przy realizacji pierwszego etapu usługi”. Istniało ryzyko, że zeznania przedsiębiorców nie zostałyby udostępnione na czas lub byłyby pełne błędów.

Wiceminister finansów Jan Sarnowski zapewniał, że ministerstwo nie wycofuje się z obietnicy, lecz jej realizację przesuwa w czasie.

Więcej: Dziennik Polski 24

Posted in Aktualności, Porady and tagged , , , , , , .