OFERTA

Naszym celem jest wspieranie prowadzenia działalności na każdym etapie biznesu, dlatego przygotowaliśmy kompleksową ofertę usług rachunkowo-księgowych oraz kadrowo-płacowych.

Oferujemy:

 • pełny zakres usług rachunkowo-księgowych
 • kompleksową obsługę kadrowo- płacową i ZUS;
 • sporządzanie oraz wysyłanie deklaracji i informacji podatkowych;
 • sporządzanie i wysyłanie rocznych rozliczeń podatkowych osób fizycznych i prawnych;
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych do GUS;
 • rozliczanie transakcji handlowych z UE;
 • pomoc w zarejestrowaniu działalności gospodarczej;
 • rozliczanie projektów unijnych;
 • usługi konsultingowe w zakresie planowania strategicznego, organizowania, kontroli kosztów i innych zagadnień finansowych i personalnych.

 

Usługi rachunkowo-księgowe

1. PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ – KSIĘGI HANDLOWE

 • dekretacja dokumentów zgodnie z Zakładowym Planem Kont i merytorycznym opisem umieszczonym przez Klienta;
 • prowadzenie ewidencji umożliwiającej sporządzanie wymaganych przepisami prawa rozliczeń z tytułu podatków;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz sporządzanie planu amortyzacji;
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości;
 • uzgadnianie kont księgowych oraz prowadzenie rozrachunków zobowiązań i należności;
 • wykonywanie raportów i zestawień dla celów rachunkowości zarządczej według uzgodnionych formatów i zakresów;
 • bieżący monitoring rozliczeń pozwalający na sprawną windykację i prowadzenie działalności gospodarczej.

2. UPROSZCZONA KSIĘGOWOŚĆ – KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

 • prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży dla celów rozliczenia podatku od towarów i usług VAT;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia;
 • sporządzanie deklaracji i rozliczeń z US i ZUS;
 • sporządzanie rocznego zeznania z prowadzonej działalności gospodarczej.

3. UPROSZCZONA KSIĘGOWOŚĆ – RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY

 • ewidencja podatku VAT;
 • ewidencja środków trwałych i wyposażenia;
 • rozliczenia z US i ZUS;
 • sporządzanie rocznego rozliczenia z tytułu podatku dochodowego.

 

Usługi kadrowo-płacowe

1. DOKUMENTACJA KADROWA

 • sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy;
 • prowadzenie akt osobowych pracownika zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia;
 • przygotowywanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu.

2. DOKUMENTACJA PŁACOWA

 • sporządzanie list płac oraz prowadzenie ewidencji wynagrodzeń;
 • naliczanie i ewidencja zasiłków;
 • sporządzanie informacji do ZUS w celu naliczenia zasiłków.

3. DEKLARACJE ZUS

 • sporządzanie i wysyłanie do ZUS drogą elektroniczną deklaracji rozliczeniowych oraz rejestracja i wyrejestrowywanie pracowników z ZUS;
 • przygotowywanie imiennych raportów miesięcznych i rocznych ZUS dla pracowników;

4. ZEZNANIA ROCZNE

 • sporządzanie rocznych informacji i deklaracji o dochodach (PIT-11, PIT-40, PIT-8C, PIT-4R, PIT-8AR).

 

Pozostałe usługi

2015_08_06_Inne_projekty kopia1. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

 •   sporządzanie dokumentacji pomocniczej do sprawozdań finansowych;
 •   sporządzanie sprawozdań finansowych.

2. SPRAWOZDANIA STATYSTYCZNE – GUS

 •   sporządzanie sprawozdań statystycznych.

3.  PROJEKTY UNIJNE

 • wsparcie organizacyjne dla stworzenia wyodrębnionej ewidencji dotyczącej rozliczania projektu;
 • rozliczanie projektów;
 • zamykanie projektów.

4. DORADZTWO

 • pomoc w zarejestrowaniu działalności gospodarczej;
 • usługi konsultingowe w zakresie planowania strategicznego i organizacyjnego, zarządzania produkcją, kontroli kosztów, i innych zagadnień finansowych;
 • usługi doradcze w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, doradztwa personalnego, planowania i organizacji pracy, efektywności zarządzania.