Minimalna płaca w 2017r osiągnie magiczne 2000 brutto !

Od 1 stycznia 2017 r. wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy (bez względu na staż pracy) nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Żródło: Gofin.pl z 13.09.2016r

Posted in Aktualności and tagged , , .