Co z tymi przekąskami?

Wydatki na zakup artykułów spożywczych, drobnych przekąsek, posiłków spożywanych w trakcie spotkań z kontrahentami w siedzibie firmy, o ile nie służą budowaniu jej korzystnego wizerunku, stanowią koszty uzyskania przychodów. Analogicznie jest w przypadku wydatków na zakup produktów spożywczych udostępnianych w formie poczęstunku uczestnikom targów na stoisku firmowym.

Stan faktyczny

W sprawie będącej przedmiotem tej interpretacji, członkowie zarządu oraz rady nadzorczej spółki spotykali się w siedzibie firmy z aktualnymi oraz potencjalnymi kontrahentami. Spotkania te miały na celu przedstawienie kontrahentom warunków współpracy, negocjowanie szczegółów projektów umów, warunków dostawy produkowanych przez spółkę wyrobów, warunków płatności, gwarancji, itd. Spółka organizowała również spotkania wewnętrzne zarządu oraz rady nadzorczej (bez udziału kontrahentów), podczas których omawiane były kierunki rozwoju firmy, kluczowe decyzje inwestycyjne oraz inne sprawy wymagające podjęcia rozstrzygnięć na wysokim szczeblu. W trakcie obu rodzajów wymienionych spotkań serwowane były kupione przez spółkę artykuły spożywcze w postaci napojów (woda mineralna, kawa, herbata, soki, itp.) oraz drobnych przekąsek (ciastka, paluszki, itp.). W wyjątkowych sytuacjach, w czasie trwania wielogodzinnych spotkań spółka zamawiała posiłki (katering).

Ponadto, z uwagi na specjalistyczny przedmiot działalności i chęć dotarcia do jak najszerszego grona odbiorców, spółka brała udział w targach, w trakcie których ich uczestnicy mogli skorzystać z drobnego poczęstunku zakupionego przez spółkę (w formie cukierków, ciastek, itp.). Takie działanie miało na celu przyciągnięcie/zatrzymanie kontrahentów na dłużej przy stoisku spółki.

W związku z powyższym spółka zapytała organ podatkowy, czy słusznie uważa, że wymienione wyżej wydatki może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, do którego spółka wystąpiła z wnioskiem o interpretacje indywidualne w tej sprawie, uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe. Innego zdania był jednak Minister Rozwoju i Finansów, który z urzędu zmienił te interpretacje.


Stanowisko Ministra Rozwoju i Finansów

Minister Rozwoju i Finansów (dalej: MF) przywołał treść art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o PDOP, na podstawie którego nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.

Według MF, za wydatki wyłączone z kosztów uzyskania przychodów na podstawie tego przepisu należy uznać te, których wyłącznym bądź dominującym celem jest stworzenie pewnego wizerunku podatnika, stworzenie dobrego obrazu jego firmy, czy działalności, wykreowanie pozytywnych relacji z uczestnikami takich spotkań.

MF wskazał, że o tym, czy dane wydatki są wydatkami na reprezentację, czy też nie, nie decyduje miejsce podawania poczęstunków, świadczenia usług gastronomicznych. Nie bierze się także pod uwagę tego, czy poczęstunki odbywają się w siedzibie firmy, czy też poza nią. Bez znaczenia jest tu także to, czy mają one takie cechy jak wystawność, wytworność, okazałość poczęstunków. Brak jest bowiem miernika dla określenia poziomu wystawności, wytworności, okazałości czy przepychu, jednakowego dla wszystkich podmiotów gospodarczych. W związku z tym, zdaniem MF:

„(…) za prawidłowe należy uznać stanowisko Spółki, zgodnie z którym wydatki na nabycie napojów oraz drobnych przekąsek i posiłków (catering) spożywanych w trakcie spotkań z kontrahentami w siedzibie Spółki oraz produktów spożywczych udostępnianych w formie poczęstunku uczestnikom targów na stoisku firmowym, powinny być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, ponieważ nie noszą cech wytworności, okazałości, przepychu, itp. Spółki. Udostępnianie drobnych produktów spożywczych uczestnikom targów jest działaniem o charakterze marketingowym mającym na celu zwiększenie atrakcyjności stoiska firmowego i przyciągnięcie potencjalnych kontrahentów. Jest to zatem działanie mające związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, ukierunkowane (pośrednio) na osiągnięcie przychodów.(…)”

Źródło: Gofin.pl

Posted in Aktualności, Porady and tagged , , , , , , .