AKTUALNOŚCI

Zbliżają się zmiany w PFRON !

niepelnosprawni

Pracodawcy uprawnieni do wystawiania ulg we wpłatach na PFRON, w celu dokumentowania schorzeń będą musieli wymagać od pracowników orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Dotyczy to szczególnych pracowników zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Obecnie są oni zobowiązani do przedłożenia jedynie zaświadczenia od lekarza specjalisty.

Od 1 lipca 2016 r. zostanie też ściśle określony termin na wystawienie informacji o obniżeniu wpłaty na PFRON. Nie będzie on mógł przypadać później niż ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przypadał termin płatności za zakup. Uchybienie temu terminowi będzie skutkowało dla sprzedającego sankcją w postaci kary finansowej. Jej wysokość wyniesie 10% kwoty obniżenia wykazanej w informacji o obniżeniu.

Pracodawca, który uzyskał prawo do ulgi we wpłatach na PFRON za okresy począwszy od lipca 2016 r., będzie mógł ją wykorzystać tylko do wysokości 50% wpłaty za dany miesiąc. Obecnie maksymalna kwota obniżenia wynosi 80% wpłaty.Oprac. Anna Seroczyńska

Zobacz więcej aktualności na IFK Platformie Księgowych i Kadrowych >>Źródło: Infor.pl


Przygotowani na świętowanie ???  dzien_przeds


ODPIS AKTUALIZACYJNY – BY TRUDNE WIERZYTELNOŚCI BYŁY ŁATWIEJSZE

CASH

„Dla celów podatkowych odpisy aktualizujące wartość należności uznaje się za koszty pośrednie. Zaliczenie odpisów do kosztów może nastąpić nie wcześniej niż z chwilą spełnienia wszystkich przesłanek ustawowych. Jeżeli więc w danym roku podatkowym należność odpisano do kosztów w ewidencji rachunkowej, a nie spełniono jeszcze warunku uprawdopodobnienia nieściągalności zgodnie z wymogami ustawy podatkowej, wierzytelność powinna „poczekać” na odpisanie jej w koszty podatkowe. Z kolei utworzenie odpisu aktualizującego w księgach rachunkowych po dacie uprawdopodobnienia nieściągalności nie niweczy możliwości ujęcia takiego odpisu w rachunku podatkowym, lecz jedynie odsuwa tę czynność w czasie.”

Źródło: Gazaeta Podatkowa nr 40 z 19.05.2016 http://www.gazetapodatkowa.pl/odpis-aktualizujacy-tymczasowe-rozwiazanie-dla-trudnych-2016-40,artykul,153937.html


wyjasnienia

Przypominamy: korekta deklaracji nie wymaga już uzasadnienia

Od 2016r. nie trzeba sporządzać uzasadnienia przyczyn naniesienia poprawek. Korekty dokonuje się poprzez złożenie wyłącznie deklaracji korygującej, czyli poprawionej wersji rozliczenia.

Żródło:

Gazeta Podatkowa nr 94 (1239) z dnia 23.11.2015, strona 1

Palma

Pieniądze pod palmami? Podatek 75 % !

Według nowych przepisów podatkowych za nieujawnione dochody zapłacimy 75 % podatku.

„Od nowego roku wejdą w życie przepisy, które doprecyzowują, czym są przychody pochodzące ze źródeł nieujawnionych lub te, które nie znajdują żadnego pokrycia w ujawnionych źródłach (czyli na przykład z firmy). Co ważne dla podatników, jeżeli skarbówka uzna, że wydają zdecydowanie więcej niż powinni – zapłacą podatek w wysokości aż 75 procent.”

 

Źródło: money.pl

 


kratka

Samochody  osobowe z „kratką” znowu bez VAT!

Ku zadowoleniu przedsiębiorców, na zakup auta z kratką, znowu przysługuje prawo do odliczenia całego VAT (pod pewnymi warunkami).

Dodatkowo, można odliczać cały VAT od niektórych towarów montowanych w pojazdach i usług z tym związanych.

„Podatnicy mogą odliczać cały VAT od wydatków na samochody osobowe, jeżeli pojazdy te wykorzystywane są wyłącznie do działalności gospodarczej. Co istotne – o tym, czy pojazd jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej, nie decyduje faktyczny sposób jego wykorzystywania. Pojazd może bowiem służyć wyłącznie celom firmowym, ale w związku z niespełnieniem ustawowych warunków będzie on uznawany za wykorzystywany do tzw. celów mieszanych (firmowych i prywatnych) i w konsekwencji VAT od wydatków na taki pojazd będzie podlegał odliczeniu w ograniczonym zakresie.

Samochody osobowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, gdy sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą (art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT).”

Żródło:Dodatek nr 8 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych


 

Na rozweselenie, nie tylko dla księgowych i ich rodzin 🙂

 

 

Bilans

 

 

 


 

Promocja wiosenna obowiązuje od początku marca, do końca maja. Zapraszamy!

prom_wios


Najszczersze życzenia słonecznych, radosnych i zdrowych świąt wielkanocnych życzy zespół Biura Rachunkowego Mazovia.

BR_wielkanoc


NIE ZAPOMNIJ !!!
informację PIT-11 za 2015 r. należy przekazać w terminie do
29 lutego 2016 r. – gdy przekazywana jest do urzędu skarbowego drogą elektroniczną lub podatnikowi

PIT11


 

PROMOCJA LAST MINUTE!

last_minute

Ostatni moment na przeniesienie rozliczeń od stycznia 2016 !

Klienci, którzy podpiszą umowę roczną w dniach od 1 do 5 lutego 2016r. otrzymają 20% rabatu !

 


pr.now.graf

PROMOCJA NOWOROCZNA:
NASZA WIEDZA – TWOIM ATUTEM !!!
Bezpłatne uczestnictwo dla 1 osoby w wybranym
szkoleniu Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Collegium Mazovia dla klientów, którzy podpiszą umowę na min. 1 rok rozliczeń z Biurem Rachunkowym Mazovia w miesiącach styczeń – marzec 2016r.
Przykładowe tematy szkoleń:
★Sprzedaż da się lubić!
★Zarządzanie sobą w czasie
★Excell w pracy
★Social Media marketing
… i wiele innych.

POMOC NA START OD MIKOŁAJA!

Dwa pierwsze miesiące za 50% ceny, przy podpisaniu umowy na min 1 rok!
2015_11_25_promcja_zimowa_br_TV_2


Biuro Rachunkowe Mazovia, we współpracy z Centrum Skoleniowo Konferencyjnym Mazovia, zaprasza na szkolenie:

Kadry i Płace z uwzględnieniem zmian 2015/2016

kadry_sprzedaz

CEL:

Przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy dotyczącej aktualnych zmian przepisach kadrowo-płacowych oraz tych, które wejdą w życie w roku następnym.

ZARYS PROGRAMU:

 1. Prawo pracy z uwzględnieniem zmian 2015/2016.
 • Nawiązywanie stosunku pracy – obowiązki pracodawcy i pracownika
 • Umowy terminowe na nowych zasadach
 • Przepisy przejściowe związane z umowami terminowymNowe zasady odbywania badań profilaktycznych
 • Uprawnienia związane z rodzicielstwem
 • Elektroniczne zwolnienie lekarskie
 • Rozwiązywanie umów o pracę
 • Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze w świetle przepisów prawa pracy
 1. Ubezpieczenia
 • Zasady podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom
 • Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń
 • Pracowniczych
 • Świadczenia pieniężne w razie choroby i macierzyństwa
 • Dokumentacja ZUS.
 1. Płace
 • Ogólne zasady naliczania wynagrodzeń
 • Rozliczanie wykonanych czynności w ramach umów cywilnoprawnych
 • Naliczanie świadczeń chorobowych pracowników
 • Naliczanie świadczeń chorobowych dla ubezpieczonych niebędących pracownikami
 • Wynagrodzenie za czas urlopu, rozliczenie ekwiwalentu
 • pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
 • Zasady obowiązujące przy nietypowych wypłatach pracowniczych
 • Odprawy, świadczenia z ZFŚS – zasady oskładkowania
  i opodatkowania.
 • Informacje i deklaracje związane z przychodami pracowników oraz osób niebędących pracownikami

ADRESACI:

 • pracownicy działów kadrowo-płacowych na wszystkich szczeblach, zamierzających pogłębić swoją wiedzę oraz podnieść kwalifikacje zawodowe
 • kandydaci na stanowiska z zakresu kadr, płac i rozliczania wynagrodzeń
 • osoby zamierzające się przekwalifikować w kierunku kadr i płac
  wszyscy, których zainteresowania są bliskie dziedzinie kadrowo-płacowej

 

TRENER:

Monika Bareja – trener kursów z zakresu rachunkowości, kadr i płac oraz z zakresu obsługi programu finansowo –  księgowego Symfonia FK, Kadry i Płace Symfonia, Mała Księgowość Symfonia, Płatnik, Optima moduł kadrowo płacowy.Powadzi zajęcia ze studentami w zakresie kadr i obsługi programów kadrowych, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych z obsługą programu Płatnik. Księgowa Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej Księgowa oraz Biura Rachunkowego Mazovia w Siedlcach.

TERMIN:                  02 – 03.12. 2015r. w godz. 16:00 – 20:00.

CZAS TRWANIA:   2 dni x 4 godz.

KOSZT:                    320 zł / osoba

MIEJSCE:                 Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa, Siedlce, ul. Sokołowska 161, Sala A3013

CATERING:            kawa, herbata 3 rodzaje, soki, woda mineralna z miętą i cytryną, kruche ciastka 3 rodzaje,

ZAPISZ SIĘ !  form_zglosz_kadry


Rozliczenie roczne BEZPŁATNIE przy podpisaniu umowy o świadczenie usług na minimum rok.

2016_09_08_promocja_jesienna_www